BĘDZIE FOLKOWO I FILMOWO!

W ramach programu festiwalu Folkowe Inspiracje przez kolejne 7 dni realizowane będą 7 tematycznych projektów festiwalowych.  W wyniku tych działań powstanie reportaż filmowy pt. „W mieście folku”.

Będą to 5 dni planów filmowych z udziałem zespołów artystycznych: tanecznych, muzycznych, teatralnych pochodzących z różnorodnych kulturowo krajów. Przestrzenie wykorzystane do kręcenia poszczególnych scen filmu nawiązywać będą do 600-letniej historii Łodzi. Aktorami na planach filmowych będą uczestnicy festiwalu, którzy na podwórkach, ulicach i w innych przestrzeniach świadczących o istnieniu folkloru miejskiego, wspólnie z mieszkańcami będą prezentować swój rodzimy folklor.

W realizację filmu zaangażowany będzie Zespół Pieśni i Tańca POLTEX, jako główna grupa aktorska obecna na wszystkich planach filmowych. Zdjęcia filmowe i montaż filmu współrealizować będziemy ze specjalistami i studentami współpracującymi z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej działającym w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.

W ramach tego projektu realizowany będzie również konkurs „ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – VIDEO”.

Zapraszamy na festiwalowe wydarzenia oraz do udziału w konkursie „ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – VIDEO”!