FOLKOWE STUDIO MUZYCZNE

Przez siedem festiwalowych dni na scenach i ulicach Łodzi rozbrzmiewać będą tradycyjne rytmy i melodie z 13 krajów świata Europy, Azji, Afryki i Ameryki.

Realizacją recitali młodych wokalistów i muzyków-instrumentalistów oraz zespołów muzycznych, prezentujących charakterystyczne melodie kultur świata oraz współczesne aranżacje muzyczne zajmie się Folkowe Studio Muzyczne. Dla uczestników festiwalu zorganizowane będą warsztaty wokalne i muzyczne połączone z nauką tradycyjnej polskiej piosenki lub utworu muzycznego zaczerpniętego z folkloru miejskiego. Odbędzie się również koncert chóru, prezentujący polską tradycyjną pieśń ludową opartą na twórczości polskiego etnografa, kompozytora Oskara Kolberga, który przede wszystkim komponował polonezy, mazury i mazurki, walce, polki, obertasy, kujawiaki i kontredanse.

W ramach realizacji tego projektu festiwalowego odbędą sią konkursy ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – WOKAL i ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – MUZYKA do udziału w których serdecznie zapraszamy.

W sali koncertowej Akademii Muzycznej publiczność pozna laureatów konkursów podczas finałowego koncertu.