PROGRAM OGÓLNY

Przez kolejne 7 dni festiwalu realizowanych będzie 7 tematycznych projektów festiwalowych. Na program 13. FOLKOWYCH INSPIRACJI składać się będą:

FOLKOWA WYTWÓRNIA FILMOWA

Produkcja reportażu filmowego pt. „W mieście folku”. 5 dni planów filmowych z udziałem zespołów artystycznych: tanecznych, muzycznych, teatralnych pochodzących z różnorodnych kulturowo krajów. Przestrzenie wykorzystane do kręcenia poszczególnych scen filmu nawiązywać będą do 600-letniej historii Łodzi. Aktorami na planach filmowych będą uczestnicy festiwalu, którzy na podwórkach, ulicach i w innych przestrzeniach świadczących o istnieniu folkloru miejskiego, wspólnie z mieszkańcami będą prezentować swój rodzimy folklor. W realizację filmu zaangażowany będzie Zespół Pieśni i Tańca POLTEX, jako główna grupa aktorska obecna na wszystkich planach filmowych. Zdjęcia filmowe i montaż filmu współrealizować będziemy ze specjalistami i studentami współpracującymi z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej działającym w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. W ramach tego projektu realizowany będzie również konkurs „ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – video”. Nagrodzone prace filmowe prezentowane będą podczas wydarzenia festiwalowego zorganizowanego w auli Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.

FOLKOWE STUDIO MUZYCZNE

Realizacja recitali młodych wokalistów i muzyków-instrumentalistów oraz zespołów muzycznych,  prezentujących charakterystyczne melodie kultur świata oraz współczesne aranżacje muzyczne. Dla uczestników festiwalu zorganizowane będą warsztaty wokalne i muzyczne połączone z nauką tradycyjnej polskiej piosenki lub utworu muzycznego zaczerpniętego z folkloru miejskiego.  Odbędzie się również koncert chóru, prezentujący polską tradycyjną pieśń ludową opartą na twórczości polskiego etnografa, kompozytora Oskara Kolberga, który przede wszystkim komponował polonezy, mazury i mazurki, walce, polki, obertasy, kujawiaki i kontredanse. W ramach realizacji tego projektu festiwalowego odbędą sią konkursy ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – wokal i ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – muzyka w auli Pałacu Młodzieży im. J.Tuwima. W sali koncertowej Akademii Muzycznej im. G i K Bacewiczów publiczność pozna laureatów konkursów podczas finałowego koncertu.

FOLKOWA SCENA TAŃCA

Prezentacje zespołów choreograficznych tradycyjnych i współczesnych, inspirujących się folklorem na różnych scenach festiwalowych przedstawiające tańce różnych narodów świata. Realizacja wspólnego flashmoba tanecznego podczas koncertu na rynku Manufaktury. W ramach projektu zrealizowany będzie spektakl teatru tańca. W Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima Odbędzie się konkurs „ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – choreografia” dla wszystkich zespołów zagranicznych i polskich uczestniczących w festiwalu. Zrealizowane będą warsztaty choreograficzne z tańców polskich, latynoskich i tradycyjnego z wybranego podczas festiwalu kraju uczestników. W przestrzeni zielonej miasta odbędzie się potańcówka folkowa dla mieszkańców miasta i uczestników festiwalu. Uczestnicy festiwalu poprzez media społecznościowe prezentować będą krótkie taneczne działania improwizowane na ulicach miasta.

FOLKOWA ULICA TEATRU

Teatralny projekt festiwalowy sięgający zarówno do krótkich form teatralnych, spektaklu teatru ulicznego jak innych alternatywnych form teatralnych. Kulminacyjnym elementem programu będzie festiwalowa parada ulicą Piotrkowską, podczas której wspólnie z mieszkańcami miasta młodzi artyści w barwnym korowodzie stworzą niepowtarzalny spektakl teatru ulicznego.  Podczas parady uczestnicy wspólnie wieźć będą kilkumetrową Lalkę Zuzię, w stroju zainspirowanym folklorem opoczyńskim. Konstrukcja kukły przygotowana będzie przez uczestników pracowni rzeźby i rzemiosła Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. Elementem łączącym wszystkich uczestników parady będzie 100 metrowy warkocz zaplatany podczas przejścia korowodu ulicą Piotrkowską.  Na scenie Teatru Komedii IMPRO na Off Piotrkowskiej odbędą się spektakle przygotowany przez uczestników skupionych w amatorskich grupach teatralnych z udziałem profesjonalnych aktorów. Zrealizowany będzie również konkurs „ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – teatr”, prezentacje laureatów konkursu odbywać się będą na deskach teatru IMPRO.

FOLKOWA FABRYKA DESIGNU

Projekt przeznaczony dla młodych twórców mody i przedmiotów użytkowych inspirowanych wzornictwem i detalami zaczerpniętymi z kultur narodów świata. Grupa projektowa składająca się ze studentów łódzkich szkół artystycznych i politechnicznych przygotuje kolejną folkową instalację plastyczną w przestrzeni Muzeum Fabryki.  Młodzi projektanci mody podczas pokazu w centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. W Strzemińskiego zaprezentują swoje kolekcje inspirowane folklorem i kulturą etniczną wybranych narodów świata.  Ten projekt ma również na celu prezentowanie tradycyjnego polskiego rzemiosła uczestnikom zagranicznych oraz mieszkańcom miasta podczas zorganizowanych warsztatów rzemiosła ludowego. W ramach projektu odbywać się będzie konkurs „ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – design”, prace laureatów zaprezentowane będą w Muzeum Fabryki oraz podczas pokazu mody połączonego z koncertem folkowym w ASP.

FOLKOWE ATELIER OBRAZU

Projekt zakłada zorganizowanie dla utalentowanych młodych artystów- plastyków pleneru malarskiego a dla młodych artystów-fotografów pleneru fotograficznego. Plenery zorganizowane będą w przestrzeniach nawiązujących do elementów folkloru miejskiego oraz w miejscach zielonych w zaimprowizowanych atelier z wykorzystaniem elementów polskich kostiumów regionalnych, charakterystycznych strojów ludowych kultur różnych narodów, uczestniczących w festiwalu. Projekt składa się również z konkursów ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – rysunek i malarstwo, ZŁOTA ŁÓDKA 2023 – foto, któremu towarzyszyć będą wystawy laureatów. Zorganizowana również będzie na terenie Manufaktury plenerowa wystawa fotografii autorów z różnych krajów – uczestników festiwalu prezentująca obrazy zaczerpnięte z krajobrazów oraz prezentujące dziedzictwo kulturowe narodów związane z folklorem świata i zespoły uczestniczące w festiwalu.

FOLKOWE STUDIO TV

Plenerowe i stacjonarne studia relacjonujące każdy dzień festiwalowy w innym miejscu głównego wydarzenia. Zaproszone na festiwal telewizje młodzieżowe realizować będą  wejścia na żywo ze studia, wywiady i reportaże uliczne. Głównym realizatorem projektu będzie Łódzka Młodzieżowa Telewizja ŁMTV działająca w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.