UCZESTNICY

Na dwunastu edycjach FOLKOWYCH INSPIRACJI w Łodzi spotkało się już ponad 4000 młodych artystów i gości festiwalu z 38 krajów świata: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Bangladeszu, Białorusi, Bułgarii, Chin, Czech, Estonii, Ekwadoru, Francji, Grecji, Gruzji, Ghany, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kazachstanu, Kirgistanu, Kuby, Litwy, Łotwy, Meksyku, Mołdawii, Palestyny, Peru, Polski, Rosji, Senegalu, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier, Wietnamu i Włoch.

Podczas 13 edycji festiwalu na scenach, ulicach, placach, podwórkach i pasażach Łodzi rozbrzmiewać będą tradycyjne rytmy i melodie z 13 krajów świata Europy, Azji, Afryki i Ameryki.

Uczestnikami festiwalu są młodzi artyści: zespoły taneczne, wokalne i wokalno-muzyczne, soliści, fotografowie, designerzy, projektanci mody oraz profesjonalni artyści – muzycy, plastycy, fotografowie, aktorzy, projektanci i designerzy inspirujący się w swojej twórczości tradycjami narodowymi, folklorem i kulturą etniczną.

W festiwalu biorą udział zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i młodzież do 30 roku życia, w tym studenci osoby niepełnosprawne oraz seniorzy.

Odbiorcami działań z zakresu edukacji międzykulturowej i regionalnej są również dzieci i młodzież szkolna z Łodzi i województwa łódzkiego.

Projekty młodzieżowej wymiany międzynarodowej podczas festiwalu realizują grupy nieformalne i grupy zorganizowane z partnerskich instytucji i organizacji.

W festiwalu biorą  udział wolontariusze polscy i zagraniczni, w tym osoby +50.

Publiczność festiwalowa to każdego roku ponad 4000 osób – mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego oraz turystów, odbiorców wydarzeń festiwalowych i aktywnych uczestników artystycznych działań ulicznych.