UCZESTNICY

Przez kolejnych 13 edycji FOLKOWYCH INSPIRACJI w Łodzi spotkało się ponad 4300 młodych artystów i gości festiwalu z 39 krajów świata: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Bangladeszu, Białorusi, Bułgarii, Chin, Czech, Estonii, Ekwadoru, Francji, Grecji, Gruzji, Ghany, Hiszpanii, Holandii, Indii, Japonii, Kazachstanu, Kirgistanu, Kuby, Litwy, Łotwy, Meksyku, Mołdawii, Palestyny, Peru, Polski, Rosji, Senegalu, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier, Wietnamu i Włoch.

Podczas 14. edycji festiwalu na scenach, ulicach, placach, podwórkach i pasażach Łodzi rozbrzmiewać będą tradycyjne rytmy i melodie różnych narodów i kultur.

Uczestnikami festiwalu są młodzi artyści: zespoły taneczne, wokalne i wokalno-muzyczne, soliści, fotografowie, designerzy, projektanci mody oraz profesjonalni artyści – muzycy, plastycy, fotografowie, aktorzy, projektanci i designerzy inspirujący się w swojej twórczości tradycjami narodowymi, folklorem i kulturą etniczną.

W festiwalu bierze udział młodzież w wieku szkolnym oraz studenci do 30. roku życia, w tym osoby niepełnosprawne oraz seniorzy.

Odbiorcami działań z zakresu edukacji międzykulturowej i regionalnej są również dzieci i młodzież szkolna z Łodzi i województwa łódzkiego.

Projekty wymiany międzynarodowej podczas festiwalu realizują grupy nieformalne i grupy zorganizowane z partnerskich instytucji i organizacji.

W festiwalu biorą udział wolontariusze polscy i zagraniczni, w tym osoby 50+.

Publiczność festiwalowa to każdego roku ponad 4000 osób – mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego oraz turystów, odbiorców wydarzeń festiwalowych i aktywnych uczestników artystycznych działań ulicznych.