DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie wolontariusza pełnoletniego - Pobierz

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - Pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - Pobierz

Porozumienie o wolontariacie - Pobierz

Zaświadczenie o wolontariacie - Pobierz